Bruna

Bruna

Bruna Rosen vom Holtener Venn


SE47258/2014


Vikt: 11,5kg

Höjd: 42cm


2015 European Junior Winner

Svensk Champion

Dansk Champion

Norsk Champion

Nordisk Champion

Internationell ChampionÖgonlyst u.a.

Hyperkreatos Normal.

Patella u.a.

Saxbett Fulltandad.